Απονεύρωση Δοντιού  (Ενδοδοντική Θεραπεία )

Τί είναι και πότε χρειάζεται;

  Αλεξανδρουπολη  Ενδοδοντι

 Όταν σε ένα δόντι υπάρχει πολύ βαθειά τερηδόνα ή κάποιο μεγάλο κάταγμα ή έχουν γίνει επανειλημμένες οδοντιατρικές εργασίες (βαθειά σφραγίσματα που έχουν επαναληφθεί πολλές φορές )  , τότε , υπάρχει η πιθανότητα να χρειασθεί ΑπονεύρωσTreatmentOptions_1webη (Ενδοδοντική Θεραπεία ). Κατά την Απονεύρωση  αφαιρείται ότι υπάρχει  στο εσωτερικό του δοντιού (νεύρα και αγγεία )και στο τέλος τοποθετούμε  ένα υλικό που παραμένει στο δόντι κι εμποδίζει την εκ νέου μικροβιακή προσβολή του.
 Τα συμπτώματα μπορεί να είναι διαφόρου βαθμού πόνος, ευαισθησία στα ζεστά ή κρύα , ευαισθησία στη μάσηση ή  και πρήξιμο ( Απόστημα ).
Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται Απονεύρωση (Ενδοδοντική Θεραπεία ) χωρίς να υπάρχουν συμπτώματα. Είναι η προληπτική(σκόπιμη) Ενδοδοντική Θεραπεία που ίσως να χρειασθεί ορισμένες φορές  όταν πρόκειται να τοποθετηθεί καινούρια προσθετική εργασία (κορώνα, γέφυρα).Για την ολοκλήρωση της θεραπείας μπορεί να χρειασθεί μία ή περισσότερες επισκέψεις ανάλογα με την κατάσταση του δοντιού και της ύπαρξης φλεγμονής ή αποστήματος.
 Η Ενδοδοντική Θεραπεία  έχει ποσοστό επιτυχίας σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες 80 – 90%. Σε κάποιες περιπτώσεις που δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά (ατελείς ενδοδοντικές θεραπείες) ή που απέτυχαν για άλλους λόγους (επανατερηδονισμός αμέλεια προσθετικής αποκατάστασης) συνίσταται η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας.

Στο Οδοντιατρείο Σαράντης Α. Τσιρτσίδης στην Αλεξανδρούπολη η Ενδοδοντική Θεραπέια είναι μία διαδικασία η οποία γίνεται ανώδυνα με την κατάλληλη αναισθησία σε όσες επισκέψεις και αν χρειασθούν για την ολοκλήρωση της θεραπείας .Χρησιμοποιούνται υλικά και αντισηπτικά τα οποία δεν είναι τοξικά για τους ιστούς γύρω από τα δόντια και είναι φιλικά προς το περιβάλλον . Χρησιμοποιούνται επίσης όλα τα σύγχρονα μέσα τα οποία υποβοηθούν στην βελτίωση της ποιότητας της θεραπείας και της ασφάλειας και άνεσης του ασθενή , όπως το Ψηφιακό Ακτινογραφικό Μηχάνημα , ο Εντοπιστής Ακρορριζίου καθώς και τα μηχανοκίνητα Ενδοδοντικά Εργαλεία .