Προλάβετε την Τερηδόνα των Δοντιών!

 

Τερηδoνισμένα  Δόντια;Όχι ευχαριστώ!

 

 

Οδοντίατρος Αλεξανδρούπολη

λη